Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Salden aan de Muur geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Salden aan de Muur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle foto’s en teksten op de website Salden aan de Muur ligt het © bij fotograaf Mary-Anne Salden.  Alle foto’s en teksten die u op de website Salden aan de Muur aantreft zijn uitsluitend om te lezen en te bekijken. Geen enkele foto of tekst mag worden ge-download, gereproduceerd, gekopieerd, opgeslagen, gemanipuleerd of gebruikt worden, in welke afgeleide vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf Mary-Anne Salden. Elk geheel of gedeeltelijk gebruik van een foto en/of tekst van de website Salden aan de Muur is daarom een schending van het © van de fotograaf en zal juridische consequenties ten gevolge hebben.

Alle vragen, opmerkingen en/of aanvragen voor foto en/of tekst gebruik kunnen worden aangevraagd via info@saldenaandemuur.nl

%d bloggers liken dit: